Reseller Hosting Cpanel

Được Sử Dụng Toàn Bộ Máy Chủ Của Việt Nam
 • WHM Reseller
  350000.00
  1 tháng
  1050000.00
  3 tháng
  2100000.00
  6 tháng
   • 15GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Tài Khoản Cpanel 250 .


 • WHM Reseller M2
  420000.00
  1 tháng
  1260000.00
  3 tháng
  2500000.00
  6 tháng
   • 20GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Tài Khoản Cpanel 500 .


 • Master Reseller
  500000.00
  1 tháng
  1500000.00
  3 tháng
  3000000.00
  6 tháng
   • 30GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Tài Khoản WHM 2 .

   Tài Khoản Cpanel 2000 .


 • Master Reseller M2
  600000.00
  1 tháng
  1800000.00
  3 tháng
  3600000.00
  6 tháng
   • 30GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Tài Khoản WHM 5 .

   Tài Khoản Cpanel 5000 .


 • Alpha Reseller
  700000.00
  1 tháng
  10000.00 Phí cài đặt
  2100000.00
  3 tháng
  10000.00 Phí cài đặt
  4200000.00
  6 tháng
  10000.00 Phí cài đặt
  10,000 Phí cài đặt
   • 60GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backup hàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360
   Tài Khoản Master2

   Tài Khoản WHM 25

   Tài Khoản Cpanel Không giới hạn .


 • Master Reseller M2
  850000.00
  1 tháng
  10000.00 Phí cài đặt
  2500000.00
  3 tháng
  10000.00 Phí cài đặt
  5000000.00
  6 tháng
  10000.00 Phí cài đặt
  10,000 Phí cài đặt
   • 60GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backup hàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360
   Tài Khoản Master5

   Tài Khoản WHM 50

   Tài Khoản Cpanel Không giới hạn .