Cloud Hosting Giá Rẻ (SSD)

 • Hosting M1
  9000.00
  1 tháng
  18000.00
  3 tháng
  54000.00
  6 tháng
  108000.00
  1 năm
   • 250MB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Hosting M2
  25000.00
  1 tháng
  75000.00
  3 tháng
  150000.00
  6 tháng
  300000.00
  1 năm
   • 1GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Hosting M3
  50000.00
  1 tháng
  150000.00
  3 tháng
  300000.00
  6 tháng
  600000.00
  1 năm
   • 2GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Hosting M4
  99000.00
  1 tháng
  295000.00
  3 tháng
  590000.00
  6 tháng
  1180000.00
  1 năm
   • 4GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Hosting M5
  180000.00
  1 tháng
  540000.00
  3 tháng
  1080000.00
  6 tháng
  2150000.00
  1 năm
   • 6GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.


 • Hosting M6
  230000.00
  1 tháng
  690000.00
  3 tháng
  1380000.00
  6 tháng
  2700000.00
  1 năm
   • 8GB SSD Dung Lượng
   • không giới hạn Subdomain
   • Băng thôngkhông giới hạn
   • Backuphàng ngày
   • Hỗ trợ 24/7 chuyên nghiệp
   • cPanel mạnh mẽ đi cùng với Litespeed, Cloudlinux
   • Diệt mã độc tự động
    Imunify360

   Chứng chỉ SSL miễn phí để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng & tăng hạng SEO.